Start arrow Sondy - wyniki
Sondy - wyniki
Tytuł sondy Ilość głosujących Pierwszy głos Ostatni głos
Miss Gimnazjum 2009 1915 29.05.2009. 14.06.2009.
Mister Gimnazjum 2009 978 29.05.2009. 14.06.2009.
Miss klas IV-VI SP 2009 710 29.05.2009. 14.06.2009.
Mister klas IV-VI SP 2009 743 29.05.2009. 14.06.2009.
Miss klas 0-III 2009 2109 29.05.2009. 14.06.2009.
Mister klas 0-III 2009 857 29.05.2009. 14.06.2009.
Czy podobaj? Ci si? artyku?y na naszej stronie? 186 09.11.2008. 27.05.2009.
Jak sp?dzi?e?(?a?) tegoroczne wakacje? 49 01.09.2008. 08.11.2008.
Jak zachowa?by? si? b?d?c ?wiadkiem przemocy? 101 06.05.2008. 01.09.2008.
Czy chcia?by? aby konkurs na Miss i Mistera by? kontynuowany w nast?pnych latach? 227 10.04.2008. 08.05.2008.
G?osowanie na Mistera (2008) 1114 14.03.2008. 10.04.2008.
G?osowanie na Miss (2008) 899 14.03.2008. 10.04.2008.
Czy podobaj? Ci si? nasze mundurki szkolne? 203 05.10.2007. 11.03.2008.
Co s?dzisz o zakazie u?ywania w szkole komórek? 236 05.10.2007. 12.03.2008.
Czy podoba Ci si? nowa witryna? 279 23.09.2007. 11.03.2008.