Start arrow Nauczyciele
Nauczyciele PDF Drukuj Email
Wpisał: Admin   
22.09.2011.

Rok szkolny 2018/2019 (stan na dzień 1 września 2018 r.)

Marzena Bartyzel
historia, j. polski, wychowawca 7b
Natalia Bartyzel
j. angielski
Ewelina Birk
j. angielski, wiedza o społeczeństwie, wychowawca 5d
Hanna Broniszewska
j. polski, wychowawca 8b
Dorota Brudło
dyrektor, fizyka
Magdalena Buda
religia
Dorota Bulińska
informatyka, zajęcia komputerowe, plastyka, zajęcia artystyczne, wychowawca 7a
Wiesława Cieślik
zastępca dyrektora, matematyka
Renata Dudziak
j. angielski, historia, wychowawca 4b
Dorota Dziubek
Doradztwo zawodowe
Anna Häuser-Strażyńska
j. niemiecki, geografia, wychowawca 3b gimnazjum
Anna Jersz
matematyka
Anna Kamczycka
zajęcia techniczne, technika, plastyka
Maciej Kotliński
j. niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca 4a
Magdalena Krzemień
wychowanie fizyczne, muzyka, zajęcia artystyczne, wychowawca 6b
Joanna Lemańska
chemia, informatyka, wychowawca 5a
Lidia Lewandowska
edukacja wczesnoszkolna w 2a
Patrycja Lewandowska
j. angielski, wychowawca 6a

Zdzisława Łopuszyńska

wychowanie fizyczne, wychowawca 8a
Danuta Merda
edukacja wczesnoszkolna w 1c
Iwona Mikołajewicz
j. polski, wychowawca 3a gimnazjum
Elżbieta Mleczak
matematyka
Małgorzata Nowicka
Religia
Lucyna Opaska
edukacja wczesnoszkolna w 1b
Małgorzata Poniedziałek
edukacja wczesnoszkolna w 1a
Urszula Rapicka

Urszula Rau
przyroda, informatyka, edukacja informatyczna, zajęcia komputerowe, wychowanie do życia w rodzinie
Magdalena Sołtysiak
matematyka
Małgorzata Stasik
edukacja wczesnoszkolna w 2c
Maria Stefan
edukacja wczesnoszkolna w 2b
Renata Stępczak
edukacja wczesnoszkolna w 3a
Wiesława Śmiałek-Stasiak
język polski, wychowawca 5c
Tadeusz Śnita
fizyka, doradztwo zawodowe
Zbigniew Wąsik
biologia, informatyka, zajęcia komputerowe
Andrzej Wieczorek
geografia
Ludwika Wita
przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
Małgorzata Nowicka
religia - 2ab sp, 3abc sp, 4ab, 5ab, 6a
Irena Zielonka

Krystyna Zwirn
wychowanie fizyczne, wychowawca 5b
Magdalena Zwirn
szachy
Zmieniony ( 12.09.2018. )