Start arrow Nauczyciele
Nauczyciele PDF Drukuj Email
Wpisa: Admin   
22.09.2011.

Rok szkolny 2022/2023 (stan na dzień 1 września 2022 r.)

Judyta Baer
edukacja wczesnoszkolna - 1a
Marzena Bartyzel
historia, j. polski, wychowawca 4c
Hanna Broniszewska
j. polski, wychowawca 5a
Dorota Brudło
fizyka, matematyka, wychowawca 4b
Ewelina Birk-Konieczek
język angielski, wychowawstwo - 6b
Magdalena Buda
religa
Iwona Cholewa
technika, informatyka
Renata Dudziak
język angielski, historia, wychowawca 8b
Marek Furman
dyrektor, geografia
Robert Goździewicz
szachy
Anna Häuser-Strażyńska wicedyrektor, j. niemiecki, geografia
Anna Kamczycka
technika, plastyka, wychowawca 6c
Maciej Kotliński j. niemiecki, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca 8a
Magdalena Krzemień wychowanie fizyczne, muzyka, wychowawca 5b
Małgorzata Krzymińska
religia
Joanna Lemańska edukacja wczesnoszkolna - 2b
Zdzisława Łopuszyńska wychowanie fizyczne, wychowawca 6a
Danuta Merda edukacja wczesnoszkolna - 1b
Natalia Michalska
języka angielski
Iwona Mikołajewicz
język polski, wychowawca 5c

Lucyna Opaska

edukacja wczesnoszkolna - 2a
Anna Ratajska
edukacja wczesnoszkolna - 3a
Urszula Rau edukacja wczesnoszkolna - 3c, wychowanie do życia w rodzinie
Magdalena Sołtysiak matematyka
Maria Stefan edukacja wczesnoszkolna - 3b
Wiesława Śmiałek-Stasiak język polski
Anna Thiel
edukacja wczesnoszkolna - 1c
Dariusz Walkowiak
religia
Zbigniew Wąsik biologia, informatyka
Anna Zawada
język angielski, wychowawca 4a
Irena Zielonka
biblioteka
Krystyna Zwirn wychowanie fizyczne
Zmieniony ( 21.09.2022. )