Start arrow Nauczyciele
Nauczyciele PDF Drukuj Email
Wpisał: Admin   
22.09.2011.

Rok szkolny 2021/2022 (stan na dzień 19 października 2021 r.)

Judyta Baer
edukacja wczesnoszkolna - 3a, gimnastyka korekcyjna
Marzena Bartyzel
wicedyrektor, historia, j. polski
Hanna Broniszewska
j. polski, wychowawca 4a
Dorota Brudło
dyrektor, fizyka
Magdalena Buda
religa
Renata Dudziak
historia, wychowawca 7b
Dorota Dziubek
pedagog, doradztwo zawodowe
Anna Häuser-Strażyńska j. niemiecki, geografia, zajęcia kształtujące kreatywność, wychowawca 8d
Anna Jersz
matematyka
Anna Kamczycka
technika, plastyka, wychowawca 5c
Maciej Kotliński j. niemiecki, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca 7a
Magdalena Krzemień wychowanie fizyczne, muzyka, gimnastyka korekcyjna, wychowawca 4b
Joanna Lemańska chemia, informatyka, wychowawca 8a
Zdzisława Łopuszyńska wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, wychowawca 5a
Danuta Merda edukacja wczesnoszkolna - 1b, przyroda
Natalia Michalska
języka angielski
Iwona Mikołajewicz
język polski, wychowawca 4c
Oliwia Niewiadomska
język angielski
Małgorzata Nowicka religia, zajęcia kształtujące kreatywność - szachy

Lucyna Opaska

edukacja wczesnoszkolna - 1a
Anna Ratajska
edukacja wczesnoszkolna - 2a
Urszula Rau edukacja wczesnoszkolna - 2c, wychowanie do życia w rodzinie
Ewa Siwek
język angielski
Magdalena Sołtysiak matematyka, wychowawca 8e
Maria Stefan edukacja wczesnoszkolna - 2b
Wiesława Śmiałek-Stasiak język polski, wychowawca 8c
Anna Thiel
edukacja wczesnoszkolna - 3b, edukacja informatyczna - 3c
Dorota Tomys
matematyka, informatyka, wychowawca 5b
Dariusz Walkowiak
religia
Zbigniew Wąsik biologia, informatyka
Andrzej Wieczorek zajęcia kształtujące kreatywność - szachy
Anna Zawada
język angielski
Irena Zielonka
edukacja wczesnoszkolna - 3c, biblioteka
Krystyna Zwirn wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, wychowawca 7b
Ireneusz Zwoliński
fizyka
Zmieniony ( 16.10.2021. )