Start arrow Nauczyciele
Nauczyciele PDF Drukuj Email
Wpisał: Admin   
22.09.2011.

Rok szkolny 2013/2014 (stan na dzień 1 września 2013 r.)

Dorota Brudło dyrektor, matematyka Ib gim, fizyka IIa, IIIa gim
Wiesława Cieślik zastępca dyrektora, matematyka - 5ab
Renata Stępczak
0a
Urszula Rau
0b
Urszula Rapicka
edukacja wczesnoszkolna - 3a
Maria Stefan
edukacja wczesnoszkolna - 3b
Lucyna Opaska
edukacja wczesnoszkolna - 3c
Lidia Lewandowska
edukacja wczesnoszkolna - 1a
Małgorzata Poniedziałek
Edukacja wczesnoszkolna - 1b
Danuta Merda
nauczanie zintegrowane - 2b
Małgorzata Stasik
nauczanie zintegrowane - 2a
Magdalena Sołtysiak
wychowawstwo - 6a, matematyka 6ab, 2a gim, 3ab gim
Zdzisława Łopuszyńska
wychowawstwo - 6b, wychowanie  fizyczne 1a sp,  4ab (chł), 5ab (chł),
6ab (chł), 1ab gim (chł), 3ab gim (chł)  
Ludwika Wita
wychowawstwo - 4b, przyroda 4ab, 5b, 6ab, wdżr 5ab, 6ab, 1ab gim, 2ab gim, 3ab gim.
Hanna Broniszewska
wychowawstwo - 4a, język polski 4ab, 6ab, zaj. techniczne (kulinarne), 3ab gim.
Wiesława Śmiałek-Stasiak
wychowawstwo - 2a gim, język polski 2ab gim, zajęcia artystyczne 2ab gim, logopedia
Maciej Kotliński
język niemiecki 2a sp, 4b, 1ab gim, 2ab gim, 3ab gim, edukacja dla bezpieczeństwa 2ab gim, 3ab gim
Renata Dudziak
wychowawstwo - 3a gim, historia 3a gim, j. angielski 3abc sp., 5ab, 6ab, 1ab gim, 2ab gim, 3ab gim

Krystyna Zwirn

wychowawstwo - 3b gim, wychowanie fizyczne 5ab (dz), 6ab (dz), 1ab gim (dz) 2ab gim (dz), 3ab gim (dz), zajęcia korekcyjne
Iwona Mikołajewicz
wychowawstwo - 1a gim, język polski 5a, 1ab gim, 3ab gim
Anna Hauser-Strażyńska
wychowawstwo - 1b gim, język niemiecki 2ab sp, 4ab, 1ab gim, 2a gim, 3ab gim
Magdalena Krzemień
wychowawstwo - 5a gim, muzyka 4ab, 5ab, 6ab, 1ab gim, wychowanie fizyczne 4ab (dz), 5ab (chł), 2ab gim (dz), zajęcia artystyczne 2ab gim, 3ab gim
Marzena Bartyzel
wychowawstwo - 5b, język polski 4b, 3b gim, historia 4ab, 5ab, 6ab, 1ab gim, 2b gim, 3b gim
Mariola Łazowy
j. angielski 0ab, 1ab, 3c sp
Przemysław Strażyński
wych. fizyczne - 2ab gim (chłopcy)
Anna Jersz
wychowawstwo - 2b gim, matematyka - 4ab, 1a gim, 2ab gim
Zofia Mąkosa
wiedza o społeczeństwie - 2ab gim, 3ab gim
Magdalena Buda
religia - 0ab, 1ab sp, 5b, 6b, 1ab gim, 2ab gim, 3ab gim
Jan Pilarski
szachy - 1ab sp, 2ab sp, kółko szachowe -  3-6, 1-3 gim
Dominika Brodowiak
język angielski - 1ab sp, 5ab, 1ab gim, 2ab gim, 3ab gim
Mieczysław Błoszyk
zajęcia techniczne - 4ab, 5ab
Agnieszka Nowicka
Fizyka 1b gim, 2b gim, 3ab gim
Dorota Kolesińska
zajęcia komputerowe - 4ab 5ab, zajęcia techniczne (fotograficzne) 3ab gim, zajęcia artystyczne - 3ab gim, plastyka - 4ab, 5ab, 1ab gim
Danuta Maćkowiak
geografia - 1ab gim, 2ab gim, 3ab gim
Zbigniew Wąsik
biologia - 1ab gim, 2ab gim, 3ab gim, informatyka 6ab, 1ab gim, 2ab gim
Teresa Pilarska
chemia - 1ab gim, 2ab gim, 3ab gim
Małgorzata Nowicka
religia - 2ab sp, 3abc sp, 4ab, 5ab, 6a
Dorota Dziubek
pedagog szkolny
Irena Zielonka
biblioteka
Emilia Cwojdzińska
psycholog
Zmieniony ( 10.09.2013. )