Start arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Stypendia szkolne PDF Drukuj Email
Wpisał: Admin   
30.05.2020.
Informacja dotycząca stypendiów szkolnych: pobierz
Zmieniony ( 22.02.2020. )
 
Ważne informacje PDF Drukuj Email
Wpisał: Admin   
26.03.2020.

Szanowni Państwo!

Nauka w naszej szkole będzie organizowana tak jak do tej pory. Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli. Działania mogą być prowadzone przez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną,sms-y, materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych, media społecznościowe, stronę internetową szkoły, lekcje on-line, podręczniki, ćwiczenia, karty pracy,które uczniowie posiadają.Zgłaszacie Państwo wiele problemów technicznych, dlatego nauczanie tylko w postaci lekcji on-line jest niemożliwe.Będą prowadzone okazjonalnie w niektórych grupach. Uczniowie powinni pracować systematycznie trzymając się codziennego planu lekcji. Nauczyciele zostali zobowiązani, aby nie obciążać nadmiernie uczniów, ale pewien zakres musi być zrealizowany. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania można zgłaszać nauczycielowi lub dyrekcji.

Uczniowie na prośbę nauczyciela przesyłają odrobione prace domowe ( w postaci skanów lub plików ) lub w każdej innej formie umówionej z nauczycielem.Prace te będą podstawą do oceniania. Kolejne informacje prześlę jutro.

 
Sprawozdanie finansowe szkoły PDF Drukuj Email
Wpisał: Admin   
13.05.2019.

Sprawozdania finansowe za rok 2018 Szkoły Podstawowej w Siedlcu

Zgodnie z § 34 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, Dz. U. z 2018 poz. 2471) - Sprawozdania finansowe za 2018 rok opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej
 
Egzamin ósmoklasisty PDF Drukuj Email
Wpisał: Admin   
09.04.2019.

Język polski

21 kwietnia 2020 ( wtorek godz. 900 )
Czas trwania egzaminu – 120 minut

Matematyka

22 kwietnia 2020 ( środa godz. 900 )
Czas trwania egzaminu – 100 minut

Język obcy nowożytny

23 kwietnia 2020 ( czwartek godz. 900 )
Czas trwania egzaminu – 90 minut

Zmieniony ( 22.02.2020. )