Start arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Sprawozdanie finansowe szkoły PDF Drukuj Email
Wpisał: Admin   
13.05.2019.

Sprawozdania finansowe za rok 2018 Szkoły Podstawowej w Siedlcu

Zgodnie z § 34 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, Dz. U. z 2018 poz. 2471) - Sprawozdania finansowe za 2018 rok opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej
 
Uwaga konkurs! PDF Drukuj Email
Wpisał: Admin   
22.01.2009.
UWAGA!

Rada Samorządu Szkolnego ogłasza konkurs na nowe logo szkoły.

Konkrus trwa od  15 listopada do 10 grudnia 2019 r.

Regulamin konkursu do pobrania.
Zmieniony ( 20.11.2019. )