Start arrow Samorząd uczniowski
Samorząd uczniowski
Samorząd uczniowski rok szkolny 2016/2017 PDF Drukuj Email
Wpisał: Admin   
06.11.2011.

Duży Samorząd Szkolny:

 1. Seweryn Mania – 93 głosy
 2. Martyna Kaczmarek – 76 głosów
 3. Wiktoria Rejman – 71 głosów
 4. Rozalia Rejman – 66 głosów
 5. Mateusz Łukaszewski – 59 głosów.

Mały Samorząd Szkolny:

 1. Zofia Kotlarska – 70 głosów
 2. Jan Kisielewicz – 54 głosy
 3. Julia Stachowiak – 50 głosów
 4. Bartosz Kujawa – 45 głosów
 5. Dawid Kaczmarek – 43 głosy.

Opiekunowie: Lidia Lewandowska, Magdalena Sołtysiak, Wiesława Śmiałek-Stasiak

Zmieniony ( 01.10.2016. )
 
Regulamin samorządu uczniowskiego PDF Drukuj Email
Wpisał: Admin   
20.09.2006.
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SIEDLCU

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlcu.

§ 2

Samorząd uczniowski, działający w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlcu zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 3

Do głównych celów działalności SU należą:

 1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 2. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
 3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
 4. realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
 5. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 6. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 7. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.
Zmieniony ( 25.09.2008. )
Czytaj całość…